Jaarverslag 2021 van Assuralia

Voorzitter & CEO

Hilde Vernaillen en Hein Lannoy, voorzitter en CEO van Assuralia, blikken terug op 2021 in 5 kernwoorden

Hilde Vernaillen en Hein Lannoy hebben een uitdagend jaar achter de rug, maar kijken ook met veel ambitie voor de sector vooruit. De voorzitter en CEO zien het uitbouwen van een constructief partnership tussen de sector en de overheid als de belangrijkste hefboom om klanten te kunnen blijven beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit is hun nieuwjaarsbrief, in enkele sleutelwoorden voor de sector.

Hein Lannoy - CEO Assuralia

Hein Lannoy

CEO Assuralia 

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar moet ik toegeven dat dit een uitdagende periode was. Eerst was er de coronacrisis en vervolgens de dramatische overstromingen in de Vesdervallei. Maar ondanks die moeilijke omstandigheden hebben we als verzekeringssector er gestaan om de getroffen mensen en bedrijven te ondersteunen.

KERNCIJFERS

De kerncijfers

Hoe heeft de sector gepresteerd in 2021? Wat zijn de grote verschuivingen en de impact van de wereldwijde crisis?
De verzekeringssector in cijfers.

Nominale groei

Totaal Leven
Totaal Niet-Leven
TOTAAL LEVEN 2020
-4,8%
TOTAAL LEVEN 2021
5,3%
TOTAAL NIET-LEVEN 2020
0,8%
TOTAAL NIET-LEVEN 2021
6,0%
TOTAAL 2020
-2,3%
TOTAAL 2021
5,6%
2020
2021
2020
2021
2020
2021

EU & SUSTAINABILITY

Een uitgebreide Europese regelgeving inzake verzekeringen

De Europese autoriteiten maken verder werk van hun intentie om de niet-financiële informatie te normeren.
Duurzaamheids- en technische normen, de rapportering van de niet-financiële informatie, productinformatie...
Allemaal thema's die hun stempel hebben gedrukt op het jaar 2021 van de verzekeringssector.
De strategie voor duurzame financiering krijgt vaart.

Aanpassingen aan Solvency II

Aan de Solvency II-richtlijn, de Europese richtlijn die een geharmoniseerd Europees toezichtraamwerk voor (her)verzekeraars beoogt, worden een aantal belangrijke aanpassingen aangekondigd die op sectorniveau nauwkeurig worden opgevolgd in 2022.

Duurzaamheid (SFDR en CSRD)

De datum 10 maart 2021 staat voortaan in de Europese annalen van de sector gegrift. Toen trad namelijk het regelgevende kader in werking dat transparantie oplegt bij de informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector.

IDD-MiFID

De herziening van de richtlijnen MiFID en IDD te baat nemend, heeft de Europese Commissie de wens geuit om de regels omtrent de distributie van beleggingsproducten maximaal te harmoniseren tussen alle stakeholders

PRIIP's - Een verhaal zonder einde

Ondanks aandringen van de verzekeringssector om geen wijzigingen door te voeren zonder voorafgaande grondige denkoefening, kwam er een tussentijdse wijzigingsprocedure voor de technische normen om de aanzwellende kritiek op de inhoud van sommige secties van het essentiële-informatiedocument te ondervangen.

De Data Act

In 2022 zal de Europese Commissie een datawet voorstellen die de toegang tot en het gebruik van data door ondernemingen moet waarborgen, alsook de data-uitwisseling tussen ondernemingen en overheden.


Lees het interview met Virgnia Schreurs

Virginia Schreurs

Lees het interview

"Sustainability" niet enkel een buzz woord.

Virginia Schreurs

Virginia Schreurs werd recent aangesteld als Sustainability manager voor Assuralia. Haar uitdaging? Op sectorniveau tot één duurzaamheidsbeleid te komen, een gesprek met haar over deze grote uitdaging.

Lees het interview

VISIES

Een blik op morgen Twee interviews

Lees hier het interview met Etienne Bouas-Laurent en Jill Peeters

Jill Peeters
& Etienne Bouas-Laurent

Lees het interview

De verzekeringssector zet in op duurzaamheid en preventie

Dubbelinterview met Etienne Bouas-Laurent, ondervoorzitter van Assuralia en CEO van AXA Belgium en Jill Peeters die als klimaatexpert en weervrouw betrokken is bij verschillende internationale projecten rond klimaatverandering. Een boeiend gesprek.

Lees hier het interview met Benoît-Laurent Yerna en Tom Van Britsom

Tom Van Britsom
& Benoît-Laurent Yerna

Lees het interview

Cyberbeveiliging, dè uitdaging voor elk bedrijf. Wat zijn de antwoorden uit de verzekeringssector?

De cijfers rond cybercriminaliteit stegen tijdens het afgelopen jaar exponentieel. Hoe wordt vanuit de sector naar dit onrustwekkende fenomeen gekeken? Een dubbelgesprek met twee specialisten in de materie: Benoît-Laurent Yerna, Chief Risk Officer bij Ethias, en Tom Van Britsom, Manager Business Development & Innovation bij Vanbreda Risk & Benefits.

Tendensen

Bekijk hier de Tendensen

Tendensen in de tak levensverzekeringen

Of het nu gaat om beleggingsverzekeringen, pensioensparen of aanvullende pensioenen, de levensverzekeringen hebben nood aan een stabiel juridisch en fiscaal kader. Intussen neemt de appetijt voor meer risicodragende formules toe.

Tendensen bij de verzekeringen niet-leven

Overstromingen, droogte en digitalisering: drie belangrijke thema's die hun stempel hebben gedrukt op het jaar 2021 en die in 2022 meer dan ooit actueel zullen zijn voor de sector.

Socials

Volg onze actualiteit

Of stuur ons een bericht

LINKEDIN

FACEBOOK

TWITTER

Email

Logo Club Beleg

Campagne Assuralia

Club Beleg informeert beginnende beleggers
Een initiatief van Febelfin, powered by Assuralia

Check website