Jaarverslag 2022 van Assuralia

INLEIDING

Hilde Vernaillen, Etienne Bouas-Laurent en Hein Lannoy over de leemtes die de verzekeringssector wil vullen voor een betere bescherming tegen risico’s

Hilde Vernaillen, Etienne Bouas-Laurent en Hein Lannoy, respectievelijk voorzitter, ondervoorzitter en CEO van Assuralia, blikken terug op 2022. Een kruisinterview over de impact van de klimaatverandering, het omgaan met systemische risico’s, de beleidslijnen rond duurzaamheid en sectorale projecten.

Hilde Vernaillen - CEO Assuralia

Hilde Vernaillen

Voorzitter van Assuralia 

 Het jaar 2022 heeft het belang van publiek-private samenwerkingen aangetoond, zowel in het dossier van de overstromingen als in dat van de pensioenen en het fiscale dossier. We leverden in 2022 op deze fronten grote inspanningen die maar weinig hebben opgebracht. Willen we onze maatschappelijke rol opnemen en dus de leemtes vullen (‘closing the gap’), dan moeten we van bij de aanzet voorbereid zijn en bruggen slaan naar de politici door ze degelijk te informeren.

KERNCIJFERS

De kerncijfers

Hoe heeft de sector gepresteerd in 2022? Wat zijn de grote verschuivingen en de impact van de wereldwijde crisis? De verzekeringssector in cijfers.

Nominale groei

Totaal Leven
Totaal Niet-Leven
TOTAAL LEVEN 2021
4,0%
TOTAAL LEVEN 2022
-0,9%
TOTAAL NIET-LEVEN 2021
5,6%
TOTAAL NIET-LEVEN 2022
5,5%
TOTAAL 2021
4,7%
TOTAAL 2022
2,0%
2021
2022
2021
2022
2021
2022

Duurzaamheid, diversiteit en inclusie raken verankerd in de verzekeringssector

De ondernemingen in de verzekeringssector zetten hun inspanningen voort om de ESG-criteria (criteria inzake milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur) op duurzame wijze in hun economische modellen op te nemen. De integratie van deze criteria bevordert waarde(n)creatie voor alle stakeholders – werknemers, leveranciers en de maatschappij als geheel.

VISIES

Een blik op morgen Twee interviews

Meer diversiteit en inclusie

Ondernemingen die diversiteit en inclusie deel laten uitmaken van hun ondernemingsstrategie winnen aan collectieve intelligentie, stelt Claire Godding, co-voorzitter van Wo.Men in Finance. Rechtvaardige en gelijke kansen bieden aan iedereen die bij een bank of verzekeringsonderneming werkt, hoe wordt daar op sectorniveau concreet werk van gemaakt?

De kenniskloof dichten

Er staan grote veranderingen op stapel in de communicatie over de aanvullende pensioenen. Zo komt er (in 2024) een nieuwe pensioenfiche en bijkomende transparante informatie over het aanvullend pensioen. Steven Janssen, algemeen directeur van Sigedis, vertolkt een sleutelrol in die hervorming.

Tendensen

Bekijk hier de Tendensen

Tendensen in de tak levensverzekeringen

De verzekeringssector vecht in de branche Leven tegen een opstoot van fiscale koorts. Sinds de herfst van 2022 dringt de minister van Financiën, die een grote fiscale hervorming nastreeft, de sector meermaals in de verdediging. Telkens wijst Assuralia op de gevolgen en neveneffecten van de maatregelen die hij op tafel legt. Maar de beroepsvereniging zoekt ook mee naar oplossingen daar waar correcties nodig zijn.

Tendensen bij de verzekeringen niet-leven

De digitalisering zet zich in zowat alle sectoren van de maatschappij verder door. Ook de verzekeringssector evolueert mee. Zo komt het verzekeringsbewijs in de cloud eraan en moet een nieuw digitaal platform binnen Assuralia de verdere digitalisering en innovatie binnen de sector bevorderen.

 

Socials

Volg onze actualiteit

LINKEDIN

FACEBOOK

TWITTER

Email